bip gmina kampinos

2015-11-10 10:25:23

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczne ryby-tradycje regionalne w Kampinosie” - Uwagi do 17 listopada


 Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 t.j.) zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia/publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail: adm@kampinos.pl , w terminie do dnia 17 listopada 2015 r., do godz. 15.30.

WAŻNE: Stowarzyszenie Aktywnych Kuźnia jest w trakcie oczekiwana na aktualny Odpis KRS, w związku z powołaniem nowego Prezesa Uchwałą Nr 6/2014 z dnia 21.09.2014 roku.

 

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Oferta 2015-11-10 10:26:39 Wróblewski Paweł
załącznik Formularz zgłaszania uwag 2015-11-10 10:26:51 Wróblewski Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 10.11.2015 10:25
Data modyfikacji: 10.11.2015 10:28
Liczba wyświetleń: 2148