bip gmina kampinos

2015-12-01 13:30:28

Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy


Na podstawie art.11b ust.1 i ust2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t j   Dz. U z 2015 r. poz.1515) oraz § 22 ust.9 Statutu Gminy Kampinos stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/100/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012 r. zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Kampinos.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza projektu budżetu na 2016 r.
  3. Wolne wnioski
  4. Przygotowanie opinii przez Komisję Budżetu
  5. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Popowski

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 01.12.2015 13:30
Data modyfikacji: 01.12.2015 13:31
Liczba wyświetleń: 1598