bip gmina kampinos

2016-02-12 10:53:19

Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy


Na podstawie art.11b ust.1 i ust2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t j   Dz. U z 2015 r. poz.1515) oraz § 22 ust.9 Statutu Gminy Kampinos stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/100/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012 r. zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa i Komisji Rewizyjnej które odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Piotr Popowski

 

 

Informacje o artykule

Autor: Edyta Szwarczewska
Zredagował(a): Katarzyna Zielerowicz
Data powstania: 12.02.2016 10:53
Data modyfikacji: 12.02.2016 14:24
Liczba wyświetleń: 1609