bip gmina kampinos

2016-04-07 11:48:11

Informacja o naborze wniosków dla spółek wodnych


Wójt Gminy Kampinos informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dotację dla spółek wodnych, zgodnie z uchwałą nr XIX/69/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.

Dotacja może być przeznaczona na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Termin składania wniosków: do dnia 21 kwietnia 2016 r. do godz. 15:30.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Kampinos na pomoc finansową dla spółek wodnych:

20 000,00 zł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 07.04.2016 11:48
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1501