bip gmina kampinos

2016-04-22 11:12:39

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - Zadanie 1


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku - Zadanie Nr 1  

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos  udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 234, poz. 239 z późn. zm.) z zakresu:  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2016 – Zadanie Nr 1.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera Załącznik – Zarządzenie Nr 0050.37.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 22.04.2016 11:12
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2092