bip gmina kampinos

2016-04-22 11:13:11

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - Zadanie 2


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku - Zadanie Nr 2  

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos  udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 234, poz. 239 z późn. zm.) z zakresu:  z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2016 roku – Zadanie nr 2.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera Załącznik – Zarządzenie Nr 0050.38.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 22.04.2016 11:13
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2125