bip gmina kampinos

2016-05-06 14:18:54

Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „VIII Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 13 maja


Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia/publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail: adm@kampinos.pl , w terminie do dnia 13 maja 2016 r., do godz. 14.30.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik OFERTA 2016-05-06 14:19:20 Wróblewski Paweł
załącznik Formularz zgłaszania uwag 2016-05-06 14:19:30 Wróblewski Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 06.05.2016 14:18
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2020