bip gmina kampinos

2017-02-13 11:35:39

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone


Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.                                                                                                             

z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie

www.pmhz.pl

 

ogłasza drugie  ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:

 nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (10 ,11-U/MN), położonych w Płochocinie, obręb SHR Wolica                    gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie będące własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka               Sp. z o.o  z/s w Strzekęcinie:

 

Lp.

Nr działki

Przeznaczenie w planie

Księga Wieczysta

Powierzchnia w m2 wraz z udziałem w drodze

Cena wywoławcza zł

1

4/14

11U/MN

WA1P/00110135/6

1259 m2+137/1555 dz.4/20

170 000 + 23% VAT

2

4/15

11U/MN

WA1P/00110134/9

1050 m2 + 114/1555 dz. 4/20

150 000 + 23% VAT

3

4/16

11U/MN

WA1P/00110133/2

1050 m2+  114/1555 dz. 4/20

150 000 + 23% VAT

4

4/17

11U/MN

WA1P/00110092/2

1050 m2+ 114/1 555 dz. 4/20

150 000 + 23% VAT

5

4/21

11U/MN

WA1P/00110137/0

1071 m2+ 117/1555 dz. 4/20

155  000 + 23% VAT

6

4/22

11U/MN

WA1P/00110111/2

1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20

150 000 + 23% VAT

7

4/23

11U/MN

WA1P/00110109/5

1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20

150 000 + 23% VAT

8

4/24

11U/MN

WA1P/00110107/1 WA1P/00110128/4

1070 m2+ 117/1555 dz. 4/20

150 000 + 23%VAT

9

4/48

10U/MN

WA1P/00110191/5

1096 m2+ 139/1624 dz. 4/45

140 000 + 23% VAT

10

4/49

10U/MN

WA1P/00110126/0

1351 m2+  171/1624 dz. 4/45

160 000 + 23% VAT

 

Powyższe nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetargi odbędą się w dniu:  14.03.2017 roku o godz. 12.00 w Sali DOMU KULTURY UŚMIECH                    w Józefowie  przy ul. Fabrycznej 15, 05-860 PŁOCHOCIN .gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie- 

 

Postępowania przetargowe prowadzone będą w kolejności zgodnej z  porządkiem oznaczonym  jak wyżej w ogłoszeniu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest  wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej – netto     na konto:

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 

BGŻ O/Koszalin  96 2030 0045 1110 0000 0048 5220  najpóźniej do dnia 10 marca 2017 roku włącznie.

 

Wpłacone wadium musi określać numery działek których dotyczy.

Postąpienie  w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez uczestników postępowania przetargowego.

 

W przypadku wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.

Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się          od zawarcia umowy.

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni  na wskazany rachunek bankowy.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa zgodni z art.5 a ust. 1. z dnia 8 sierpnia 1996 roku o urzędzie  Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 106, poz 493                      z późniejszymi zmianami), jeżeli zgoda taka będzie wymagana zgodnie z przepisami powołanej ustawy.

 

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium (oryginał),

- dokument  tożsamości,

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż     3 miesiące przed terminem przetargu,

- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu- udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa         do wzięcia udziału w przetargu,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Cudzoziemców nabywających nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku                 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami)

 

Osoby zainteresowane przetargami mogą zapoznać się z regulaminem przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie oraz na stronie www.pmhz.pl

Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek tel.  660 477 188, 94 3167937.

 

 Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 

 

Prezes Zarządu

mgr inż. Franciszek KLIM

 

 

 

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Mapa sytuacyjna 2017-02-13 11:36:18 Wróblewski Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 13.02.2017 11:35
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1832