bip gmina kampinos

2017-08-25 14:38:33

Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zapytanie cenowe 2017-08-25 14:50:31 Wilczyńska Magdalena
załącznik Oświadczenie - załącznik nr 1 2017-08-25 14:50:49 Wilczyńska Magdalena
załącznik Formularz ofertowy - załącznik nr 2 2017-08-25 14:51:13 Wilczyńska Magdalena
załącznik Oświadczenie - załącznik nr 3 2017-08-25 14:51:27 Wilczyńska Magdalena
załącznik Wzór umowy - załącznik nr 4 2017-08-25 14:51:56 Wilczyńska Magdalena
załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania 2017-09-04 14:17:35 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Wilczyńska
Data powstania: 25.08.2017 14:38
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5286