bip gmina kampinos

2018-03-06 13:51:12

Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.03.2018r. 2018-03-06 13:58:20 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 6 - Przedmiar 2018-03-06 14:01:42 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 7 - STWIOR 2018-03-06 14:02:22 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna 2018-03-06 14:03:02 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Instrukcja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 2018-03-06 14:04:02 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.03.2018 r. 2018-03-06 14:04:56 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2018r. 2018-03-16 14:08:02 Korolewska Elżbieta
załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 16.03.2018r. 2018-03-16 14:08:26 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 6 - Przedmiar po modyfikacji z dnia 16.03.2018r. 2018-03-16 14:10:12 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę 2018-03-16 14:11:59 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - Warunki techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 2018-03-16 14:13:55 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 12 - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-03-16 14:14:47 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-03-16 14:15:40 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja z otwarcia ofert 2018-03-23 12:45:57 Korolewska Elżbieta
załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania 2018-04-06 10:21:57 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-04-17 11:03:22 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 06.03.2018 13:51
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1600