bip gmina kampinos

2018-06-19 10:47:23

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


Protokół z głosowania na Wójta Gminy Kampinos

Protokół z głosowania na Radnych Gminy Kampinos

Protokół z głosowania do Sejmiku Województwa - obwód 1

Protokół z głosowania do Sejmiku Województwa - obwód 2

Protokół z głosowania do Rady Powiatu - obwód 1

Protokół z głosowania do Rady Powiatu - obwód 2

Informacja dot. Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Kampinos

Informacja Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej o harmonogramie dyżurów członków komisji w dniach 20-21 października br.

Informacja dot. Pracy Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych 

Informacja o Obwodowych Komisjach Wyborczych 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 1 października w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji w wyborach organów jednostem samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Oficjalne listy kandydatów na Radnych i Wójta - przekierowanie na strone Państwowej Komisji Wyborczej 

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 14 września 2018 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz o  siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Informacja Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 września 2018 r. 

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 września 2018r. r. ws. ukonstytuowania się Gminnej Komisji Wyborczej

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

WZORY DOKUMENTÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 R.

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie nr 0050.86.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wójewództwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kampinos na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Gminy Kampinos oraz siedziby Gminnej Komisji

KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

UCHWAŁA nr LIX/269/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ZAŁĄCZNIK - Granice stałych obwodów głosowania Gmina Kampinos

 

UCHWAŁA nr LIX/268/18 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

ZAŁACZNIK nr 1 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

UCHWAŁA NR LXIII/299/18 z dnia 25 czewrca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

ZAŁĄCZNIK 1

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 19.06.2018 10:47
Data modyfikacji: 25.10.2018 08:51
Liczba wyświetleń: 4540