bip gmina kampinos

2018-10-29 11:15:17

Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."


Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Harmonogram przebiegu konsultacji:

29 października 2018 r. – publikacja informacji oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’

16 listopada – spotkanie z dyskusją, godz. 9.00, Sala Konferencyjna Urząd Gminy

22 listopada – zakończenie konsultacji

23 listopada – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników

do 30 listopada 2018 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok 2019 przez Radę Gminy Kampinos

Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" udostępnione są na stronie internetowej www.kampinos.pl, w BIP (www.bip.kampinos.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Program współpracy 2018-10-29 11:15:29 Wróblewski Paweł
załącznik Projekt uchwały 2018-10-29 11:15:38 Wróblewski Paweł
załącznik Formularz zgłaszania uwag 2018-10-29 11:15:50 Wróblewski Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 29.10.2018 11:15
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1136