bip gmina kampinos

2019-04-03 13:57:28

Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-03 14:01:06 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy 2019-04-03 14:03:17 Korolewska Elżbieta
załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy 2019-04-03 14:11:40 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę 2019-04-03 14:12:36 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I 2019-04-03 14:15:22 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II 2019-04-03 14:17:24 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III 2019-04-03 14:18:34 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV 2019-04-03 14:20:32 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V 2019-04-03 14:22:14 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI 2019-04-03 14:24:25 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII 2019-04-03 14:31:21 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII 2019-04-03 14:32:48 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX 2019-04-03 14:33:54 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz.I 2019-04-03 14:39:56 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz.II 2019-04-03 14:41:45 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny 2019-04-03 14:43:04 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego 2019-04-03 14:44:42 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego 2019-04-03 14:45:39 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej 2019-04-03 14:47:22 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego 2019-04-03 14:48:16 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary 2019-04-03 14:48:58 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB 2019-04-03 14:50:28 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-03 14:51:57 Korolewska Elżbieta
załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 15.04.2019r. 2019-04-15 16:07:45 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-15 16:13:54 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedzi na pytania 2019-04-23 15:23:47 Korolewska Elżbieta
załącznik SIWZ - zmiany z dnia 23.04.2019r. 2019-04-23 15:24:02 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-23 15:25:48 Korolewska Elżbieta
załącznik Pismo zmiana SIWZ z dnia 24 kwietnia 2019r. 2019-04-24 14:23:03 Korolewska Elżbieta
załącznik SIWZ - zmiany z dnia 24.04.2019r. 2019-04-24 14:25:13 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy - zmiana z dnia 24.04.2019r. 2019-04-24 14:29:24 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-24 14:29:48 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja z otwarcia ofert 2019-04-30 11:11:04 Korolewska Elżbieta
załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2019-05-06 13:13:12 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-05-29 12:11:03 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 03.04.2019 13:57
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2305