bip gmina kampinos

2019-05-07 14:23:49

Sprawa nr FZ.271.47.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-07 14:25:58 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy 2019-05-07 14:26:44 Korolewska Elżbieta
załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy 2019-05-07 14:28:30 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę 2019-05-07 14:32:30 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I 2019-05-07 14:36:43 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II 2019-05-07 14:38:53 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III 2019-05-07 14:40:25 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV 2019-05-07 14:43:02 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V 2019-05-07 14:46:12 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI 2019-05-07 14:48:35 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII 2019-05-07 14:51:52 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII 2019-05-07 14:53:38 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX 2019-05-07 14:55:06 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. I 2019-05-07 14:56:49 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. II 2019-05-07 14:58:55 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny 2019-05-07 15:00:33 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego 2019-05-07 15:01:56 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego 2019-05-07 15:03:34 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej 2019-05-07 15:05:11 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego 2019-05-07 15:06:03 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary 2019-05-07 15:06:55 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB 2019-05-07 15:08:26 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-07 15:09:56 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 08.05.2019r. 2019-05-21 09:47:33 Korolewska Elżbieta
załącznik Pismo zmiana SIWZ z dnia 24 maja 2019r. 2019-05-24 11:48:20 Korolewska Elżbieta
załącznik SIWZ - zmiany z dnia 24.05.2019r. 2019-05-24 11:49:05 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 2019-05-24 11:49:43 Korolewska Elżbieta
załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2019-06-03 12:23:27 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie 2019-06-03 15:47:51 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 07.05.2019 14:23
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1866