bip gmina kampinos

2019-06-06 13:24:28

Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-06-06 13:41:00 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy 2019-06-06 13:42:01 Korolewska Elżbieta
załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy 2019-06-06 13:43:26 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę 2019-06-06 13:44:36 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I 2019-06-06 13:47:34 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II 2019-06-06 13:50:05 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III 2019-06-06 13:52:03 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV 2019-06-06 13:54:49 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V 2019-06-06 13:57:01 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI 2019-06-06 13:59:23 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII 2019-06-06 14:01:17 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII 2019-06-06 14:03:25 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX 2019-06-06 14:04:43 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. I 2019-06-06 14:06:18 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. II 2019-06-06 14:08:38 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny 2019-06-06 14:09:54 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9- Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego 2019-06-06 14:12:15 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego 2019-06-06 14:13:16 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej 2019-06-06 14:14:20 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego 2019-06-06 14:15:09 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary 2019-06-06 14:16:01 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB 2019-06-06 14:17:56 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-06 14:24:02 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedzi na pytania 2019-06-11 13:28:44 Korolewska Elżbieta
załącznik SIWZ - zmiany z dnia 11.06.2019r. 2019-06-11 13:32:52 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-06-11 14:12:40 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2019r. 2019-06-12 15:28:01 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja z otwarcia 2019-07-05 12:48:17 Korolewska Elżbieta
załącznik Zawiadomienie o odrzuceniu ofert 2019-08-26 16:05:52 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2019-08-26 16:09:13 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie z dnia 06.09.2019r. 2019-09-06 12:56:04 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 06.06.2019 13:24
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2495