bip gmina kampinos

2019-08-14 10:27:05

Wybory do Sejmu i Senatu 2019


Zarządzenie nr 0050.86.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.  w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Uchwała nr LIX/269/19 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obdodowych komisji wyborczych

Granice stałych obwodów głosowania

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.  o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja - Obwodowe Komisje Wyborcze

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Monika Chądzyńska
Data powstania: 14.08.2019 10:27
Data modyfikacji: 14.10.2019 08:02
Liczba wyświetleń: 2181