bip gmina kampinos

2019-08-14 11:51:41

Wybory do Sejmu i Senatu 2019


Informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dostępne pod poniższym linkiem:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

ObwOBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II
z dnia 16 września 2019 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatora
w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejieszczenie Senat

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 19 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

https://warszawa.kbw.gov.pl/pliki/1569269995_Kampinos_sklady.pdf

Zarządzenie nr 0050.86.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.   w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w referendum ogólnokrajowym, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Uchwała nr LIX/269/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.  w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczej

Granice stałych obwodów głosowania

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r.  o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Monika Chądzyńska
Data powstania: 14.08.2019 11:51
Data modyfikacji: 04.10.2019 10:06
Liczba wyświetleń: 1696