bip gmina kampinos

2019-09-13 13:24:48

Sprawa nr FZ.271.82.2019.PN pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-09-13 13:26:59 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy 2019-09-13 13:28:03 Korolewska Elżbieta
załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy 2019-09-13 13:31:46 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę 2019-09-13 13:38:53 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I 2019-09-13 13:53:28 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II 2019-09-13 13:55:31 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III 2019-09-13 13:56:35 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV 2019-09-13 13:58:48 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V 2019-09-13 14:00:38 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI 2019-09-13 14:03:00 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII 2019-09-13 14:05:33 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII 2019-09-13 14:07:03 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX 2019-09-13 14:08:20 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. I 2019-09-13 14:10:19 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. II 2019-09-13 14:12:43 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr - 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny 2019-09-13 14:13:59 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego 2019-09-13 14:14:48 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego 2019-09-13 14:15:26 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej 2019-09-13 14:16:28 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego 2019-09-13 14:17:26 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary 2019-09-13 14:18:12 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB 2019-09-13 14:20:05 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-13 14:21:52 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedź na pytanie z dnia 16.09.2019r. 2019-09-19 07:50:46 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiar w wersji edytowalnej 2019-09-19 07:51:19 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedź na pytanie z dnia 20.09.2019r. 2019-09-23 11:17:19 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 23.09.2019r. 2019-09-24 15:00:23 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedź na pytania 2019-09-27 13:09:55 Korolewska Elżbieta
załącznik SIWZ - zmiany z dnia 27.09.2019r. 2019-09-27 13:11:33 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-09-27 13:24:11 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja z otwarcia ofert 2019-10-03 14:54:45 Korolewska Elżbieta
załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2019-10-28 15:36:59 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie 2019-10-29 14:22:38 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 13.09.2019 13:24
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2875