bip gmina kampinos

2020-10-12 09:39:50

Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi..."


Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kampinos
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Harmonogram przebiegu konsultacji:

12 października 2020 r. – publikacja informacji oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’

02 listopada 2020 r. – spotkanie z dyskusją, godz. 9.00, Zespół Rekreacyjno Sportowy
w Kampinosie A Nr 30A

09 listopada 2020 r. – zakończenie konsultacji

12 listopada 2020 r. – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników

do 30 listopada 2018 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok 2021 przez Radę Gminy Kampinos

Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 udostępnione są na stronie internetowej www.kampinos.pl, w BIP (www.bip.kampinos.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Program współpracy 2020-10-12 09:40:19 Wojcieska Aneta
załącznik Formularz konsultacji 2020-10-12 09:40:37 Wojcieska Aneta
załącznik Projekt uchwały 2020-10-12 09:40:50 Wojcieska Aneta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Aneta Wojcieska
Data powstania: 12.10.2020 09:39
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 712