bip gmina kampinos

2010-01-06 13:15:58

Elektroniczne dzienniki rządowe


Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników rządowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa.
 
W związku z tym w art. 26 powołanej ustawy nowela dodaje przepis ust. 2 nakładający nowe obowiązki na urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego.

DZIENNIK USTAW         MONITOR POLSKI

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 06.01.2010 13:15
Data modyfikacji: 07.04.2022 10:26
Liczba wyświetleń: 6641