bip gmina kampinos

2021-12-07 10:14:18

Uchwała 3.h./123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025

Uchwała Nr 3.h./123/2021 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Aneta Wojcieska
Data powstania: 07.12.2021 09:14
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 209