bip gmina kampinos

2023-09-21 07:37:34

INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO


o sposobie udostępniania Projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu ewidencyjnego Strzyżew w gminie Kampinos (po połączeniu obrębów Strzyżew Wieś i Strzyżew Parcele) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z dnia 20 września 2003 r. więcej...

2023-09-18 14:02:36

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych więcej...

2023-09-18 13:59:56

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych więcej...

2023-09-18 13:50:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 14 września 2023 r.


zawiadamiające o podjęciu postępowanie administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2023-08-30 11:42:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego więcej...

2023-08-28 13:57:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-08-28 13:57:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-08-28 13:55:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-08-23 13:37:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 sierpnia 2023 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2023-08-10 11:51:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-08-10 11:51:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 7 sierpnia 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-08-07 13:44:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 sierpnia 2023 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2023-08-01 09:52:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 31 lipca 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-07-12 14:26:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 lipca 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-06-16 11:36:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 14.06.2023 r.


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego więcej...

2023-06-13 14:41:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13.06.2023 r.


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych więcej...

2023-06-07 11:20:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 czerwca 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-06-07 11:18:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 czerwca 2023 r.


w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego więcej...

2023-04-21 11:35:11

Obwieszczenie nr 11/z/2023 Starosty Warszawskiego Zachodniego


w sprawie wydania decyzji nr 229/zrid/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej nr 410328W w m. Kwiatkówek, gmina Kampinos. więcej...

2023-04-11 14:41:27

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego


dotycząca rozpoczęcia przez Wykonawcę pracy geodezyjnej dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Strzyżew Parcele (0025) i Strzyżew Wieś (0026) położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2) więcej...

2023-04-06 11:45:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-03-31 13:34:18

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 marca 2023 r.


o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. więcej...

2023-03-22 14:58:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 marca 2023 r.


w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia więcej...

2023-03-13 14:17:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...

2023-03-13 13:47:25

Obwieszczenie


o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” więcej...

2023-03-10 12:42:35

Obwieszczenie nr 7/w/2023 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2023-02-16 08:30:59

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2023 roku


Dotyczy: projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK” więcej...

2022-12-14 15:35:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos


z dnia 14 grudnia 2022 r. więcej...

2022-12-02 13:41:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 grudnia 2022 r.


Obwieszczenie zawiadamiające o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr ew. 93, obręb Łazy, gmina Kampinos" więcej...

2022-12-01 08:15:17

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


zawiadomienie o wpłynięciu w dniu 2 listopada 2022 r. odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215/SPEC/2022 z dnia 29 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji: „Remont Linii 220 kV Podolszyce-Mory” więcej...

2022-10-24 11:29:07

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2022 roku, znak: PE.I.7430.18.2022.MB


Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK” więcej...

2022-10-14 08:46:03

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn.: „Remont Linii 220 kV Podolszyce-Mory” więcej...

2022-09-15 09:00:43

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania


w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji: „Remont Linii 220 kV Podolszyce-Mory” więcej...

2022-08-16 13:41:57

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2022 r. Wójta Gminy Kampinos


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa parterowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną". więcej...

2022-07-13 08:04:30

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2022 r. Wójta Gminy Kampinos


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2022-07-12 10:18:31

Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2022 r. Wójta Gminy Kampinos


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2022-07-06 08:52:36

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2022 roku, znak: PE.I.7430.18.2022.MB


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK” więcej...

2021-10-08 10:03:56

Informacja StarostyWarszawskiego Zachodniego


w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków sporządzonego w ramach modernizacji, na obszarze obrębów ewid. Komorów (0012) i Kwiatówek (0014) położonych w jednostce ewid. gmina Kampinos. więcej...

2021-08-23 09:46:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos


zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w prawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...

2020-12-04 10:15:03

Obwieszczenie 22/2020


więcej...

2014-01-07 15:07:31

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej: przebudowa ustroju niosącego (płyty mostu), filarów (podpór pośrednich)oraz przyczółków istniejącego mostu przez rzekę Utratę w m. Szczytno w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W gm. Kampinos więcej...