bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
23.09.2020 14:10:45 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
23.09.2020 10:12:00 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
21.09.2020 14:29:33 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Wykaz uwag wniesionych do projektu MPZP do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
21.09.2020 14:29:18 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Wykaz uwag wniesionych do projektu MPZP do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
21.09.2020 09:55:08 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
18.09.2020 13:19:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenei o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
16.09.2020 09:03:11 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
15.09.2020 11:04:12 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
14.09.2020 14:21:37 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 14 września 2020 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.09.2020 14:21:21 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 14 września 2020 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.09.2020 08:33:41 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
10.09.2020 11:10:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.23.2020.PN pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"
10.09.2020 10:57:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
09.09.2020 09:26:05 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
02.09.2020 14:26:46 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
02.09.2020 11:12:37 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
02.09.2020 10:22:54 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Biuro Rady Gminy
31.08.2020 11:15:13 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rachuby płac i obsługi kasowej
31.08.2020 11:07:29 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
31.08.2020 09:32:41 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
31.08.2020 09:12:28 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
28.08.2020 11:26:44 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.23.2020.PN pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos"
28.08.2020 07:06:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2020.PN pn. "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
27.08.2020 08:26:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
27.08.2020 08:23:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
27.08.2020 08:13:56 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:13:41 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:13:27 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:13:18 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:13:07 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:11:48 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:11:26 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:09:52 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:09:42 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 08:09:20 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
27.08.2020 07:43:17 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sprawozdania za II kwartał 2020 r.
27.08.2020 07:42:57 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
25.08.2020 09:48:50 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Inicjatywa- dbajmy o Jawność i Transparentność w Gminach - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
21.08.2020 12:40:17 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł 2020
20.08.2020 12:58:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2020.PN pn. "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
20.08.2020 10:37:54 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Petycja do gmin w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem
19.08.2020 13:38:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 19.08.2020 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
19.08.2020 09:22:26 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.08.2020 09:19:28 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
19.08.2020 08:53:59 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2020
18.08.2020 14:07:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.22.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
18.08.2020 11:57:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
18.08.2020 11:52:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
18.08.2020 11:43:22 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.24.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"
18.08.2020 08:52:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.22.2020.PN pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos"