bip gmina kampinos

2015-06-09 16:51:21

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 16 czerwca


UWAGA - Poniższa oferta została wycofana przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie" w dniu 11.06.2015.
-------------------------------------------------

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 t.j.) zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia/publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, pisemne uwagi dotyczące oferty można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 lub wysłać na adres e-mail: adm@kampinos.pl , w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r., do godz. 15.30. 

WAŻNE: Stowarzyszenie 'Towarzystwo Kampinoskie' jest w trakcie oczekiwana na aktualny Odpis KRS, w związku z powołaniem nowego Zarządu uchwałą Nr 1/2015 z dnia 24.01.2015 roku.

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DOC)

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik OFERTA 2015-06-09 17:03:50
załącznik Uchwała w sprawie powołania nowego składu Zarządu 2015-06-09 17:10:35

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 09.06.2015 16:51
Data modyfikacji: 11.06.2015 15:22
Liczba wyświetleń: 2346