bip gmina kampinos

2022-05-31 12:38:53

Raport za 2021 rok


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KAMPINOS ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Wójt Gminy Kampinos przedstawia Radzie Gminy Kampinos Raport o stanie Gminy Kampinos w terminie do 31  maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kampinos za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Kampinos.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”


Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kampinos  odbędzie się 29.06.2022 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.06.2022 r. (wtorek) do godziny 15.30 w sekretariacie urzędu.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej (załącznik) a także w sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Krzysztof Sucharski

 

Raport o stanie Gminy Kampinos za 2021 r.

Formularz zgłoszenia do debaty

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Kowalska
Data powstania: 31.05.2022 12:38
Data modyfikacji: 31.05.2022 12:59
Liczba wyświetleń: 557