bip gmina kampinos

2024-02-01 12:25:04

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 R.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/statics/PKW_ROZPORZADZENIA/uploaded_files/1706616337_d2024000010901.pdf

                                                                  ***

Informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Pomocnicze wzory dokumentów zgłoszeniowych stanowią załączniki do poszczególnych informacji.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

                                                                  ***

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS z dnia 1 lutego 2024 r. – informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

                                                                  ***                                                          

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZGŁASZANIEM KANDYDATÓW DO KOMISJI WYBORCZYCH STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDNIEJ UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ I DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

TERYTORIALNE KOMISJE WYBORCZE

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

                                                                  ***

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

                                                                  ***

OBWIESZCZENIE STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO Z DNIA 9 LUTEGO 2024 R.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Warszawski Zachodni podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Powiecie Warszawskim Zachodnim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

                                                                  ***

Aktualny Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110210112/U/D20110112Lj.pdf

                                                                ***

Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

                                                                  ***

POSTANOWIENIE NR 427/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III
z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 427/2024

POSTANOWIENIE NR 431/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III
z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie

Postanowienie nr 431/2024

                                                                  ***

Komunikat dotyczący ukonstytuowania się Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie w dniu 26 lutego 2024 roku :

Treść komunikatu

                                                                  ***

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                  ***

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                  ***

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 01 marca 2024 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

                                                                  ***

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

07.03.2024 r. (czwartek) – godz. 15:00-16:00

09.03.2024 r. (sobota) – godz. 10:00-11:00

13.03.2024 r. (środa) – godz. 15:00-16:00

14.03.2024 r. (czwartek) – godz. 15:00-16:00

                                                                  ***

Informacja dla komitetów wyborczych

                                                                  ***

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

                                                                  ***

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                  ***

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kampinos zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

                                                                  ***

POSTANOWIENIE NR 694/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III
z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kampinos

POSTANOWIENIE NR 695/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie III
z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

                                                                  ***

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kampinos zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie
z dnia 14 marca 2024 r.
 o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Kampinos zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

                                                                ***

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

                                                                ***

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie
z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Gmina Kampinos – Okręg wyborczy Nr 7

                                                                ***

Obwodowe Komisje Wyborcze po ukonstytuowaniu

                                                                ***

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU

                                                                ***

Zarządzenie Nr 0050.39.2024 Wójta Gminy Kampinos z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców do lokali wyborczych, w dniu 7 kwietnia 2024 r.

                                                                ***

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 05.04.2024 r. w sprawie harmonogramu dyżurów Komisji w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.

                                                              ***

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kampinos

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kampinos

Protokół wyników głosowania do Rady Powiatu - obwód nr 1

Protokół wyników głosowania do Rady Powiatu - obwód nr 2

Protokół wyników głosowania do Sejmiku Województwa - obwód nr 1

Protokół wyników głosowania do Sejmiku Województwa - obwód nr 2

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Martyna Kupska
Data powstania: 01.02.2024 12:25
Data modyfikacji: 08.04.2024 15:11
Liczba wyświetleń: 455