bip gmina kampinos

2009-06-25 13:47:05

Zarządzenia Wójta w 2008 r.


Zarządzenie nr 1/2008 z dn. 2 stycznia 2008 roku
w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.
Zarządzenie nr 2/2008 z dn. 23 stycznia 2008 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert i przyznania
pomocy fianansowej na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. 
Zarządzenie nr 3/2008 z dn. 18 lutego 2008 roku
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 4/2008 z dn. 26 lutego 2008 roku
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności
związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 5/2008 z dn. 12 marca 2008 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 5a/2008 z dn. 28 lutego 2008 roku
w sprawie: powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzania postępowań o zamównienia publiczne na roboty
budowlane, dostawy i usługi udzialane przez Urząd Gminy w Kampinosie
o wartości zamówienia powyżej 14 000 Euro
Zarządzenie nr 6/2008 z dn. 17 marca 2008 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
Zarządzenie nr 7/2008 z dn. 20 marca 2008 roku
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie nr 8/2008 z dn. 31 marca 2008 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 9/2008 z dn. 31 marca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia wyniku fianansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Kampinos za rok 2007
Zarządzenie nr 10/2008 z dn. 3 kwietnia 2008 roku
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzęgu Gminy do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 11/2008 z dn. 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie: ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos dnia
wolnego od pracy
Zarządzenie nr 12/2008 z dn. 19 maja 2008 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 13/2008 z dn. 5 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 15/2008 z dn. 20 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 15a/2008 z dn. 30 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 16/2008 z dn. 1 lipca 2008 roku
w sprawie: ograniczenia poboru wody

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 13:47
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1573