bip gmina kampinos

2009-07-15 11:29:50

Ogłoszenie o wyniku negocjacji


Kampinos 15.07.2009 r.OGŁOSZENIE O WYNIKU NEGOCJACJI
      

Wójt Gminy Kampinos informuje, że na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, litera b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po negocjacjach,  których wynik zawiera się w protokole z dnia 08.06.2009 r. udzielił dodatkowego zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy tj. firmie STUDIO GRUPA S.C. z siedzibą w Skwarach 49, 09-152 Naruszewo. 

Po decyzji o zmianie koncepcji budowy gimnazjum w Kampinosie zostały zlecone prace budowlane polegające na dobudowaniu poddasza użytkowego w nowobudowanym gimnazjum.
Zakres prac dodatkowych obejmuje:
- wykonanie dodatkowej płyty betonowej z dodatkowym zbrojeniem na stropie 
-
drugiego piętra oraz wykonanie klatki schodowej z drugiego piętra na poddasze 
- wykonanie ścian poddasza ze szczytami i kominami. 
- wykonanie podpór betonowych (słupy i podciągi) podtrzymujących konstrukcję 
dachu.
- wykonanie konstrukcji więźby dachowej z pokryciem, oknami dachowymi i 
systemem rynnowym 
- wykonanie instalacji odgromowej.

Koszt zleconych prac dodatkowych ustalono na podstawie kosztorysu wykonawczego i ofertowego, w wyniku negocjacji, na sumę
501 861,09 zł
  

Wójt  Gminy Kampinos

/-/ mgr inż. Tomasz Tymoftyjewicz

Informacje o artykule

Autor: Ryszard Owczarski, tel. (22) 725 00 40 w
Zredagował(a):
Data powstania: 15.07.2009 10:29
Data modyfikacji: 15.07.2009 10:40
Liczba wyświetleń: 1436