bip gmina kampinos

2014-09-26 15:12:00

INFORMACJA o SPOTKANIU


Informacja o spotkaniu w sprawie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Wójt Gminy Kampinos zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kampinos do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. 

SPOTKANIE z dyskusją odbędzie się w środę 15 października o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Kampinos (ul. Niepokalanowska 3).

Uwagi do Projektu Programu Współpracy na rok 2015
można wnosić ustnie i pisemnie podczas spotkania w dniu 15 października lub pisemnie drogą elektroniczną (na załączonym Formularzu) na adres e-mail: adm@kampinos.pl (w tytule: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2015"),
do dnia 31 października br. 

2. Projekt Programu  (załącznik do Uchwały)

Informacje o artykule

Autor: Wioletta Siekiera
Zredagował(a):
Data powstania: 26.09.2014 14:12
Data modyfikacji: 09.10.2014 14:56
Liczba wyświetleń: 1532