bip gmina kampinos

2009-06-23 14:54:38

Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy Kampinos na rok 2007


I .Ogólna  wartość  mienia  komunalnego  wynosi     - 3 942 601,04 zł
    w tym:  wartość   gruntów                              - 1 930 884,04 zł
                 wartość   budynków                          - 2 011 717,00 zł

1.Grunty nabyte w drodze zakupu przez  Gminę w/g załącznika Nr 1.
   Wartość tych gruntów wynosi - 1 447 501,00 zł  o pow.  23,48 ha.

2. Grunty nabyte w drodze darowizny przez Gminę w/g załącznika Nr 2.
    Wartość tych gruntów wynosi 137 679,00 zł. 

3. Grunty nabyte w drodze komunalizacji mienia w/g załącznika Nr 3.
    Wartość gruntów wynosi 296.069,00 zł , 
    Wartość budynków wynosi 743 479,00 zł. (pow. gruntów - 22.6952 ha)

4. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie w/g załącznika Nr 4.
    Ogólna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste
    wynosi 8,83 ha, wartość ustalonych opłat z tego tytułu 4.360,84 zł.

5. Grunty oddane w dzierżawę w/g załącznika Nr 5
    Ogólna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi 13,29 ha,
    wartość ustalonych opłat z tego tytułu wynosi 45.274,20zł

 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (od 01.09.2005r. do 31.10.2006)
 -  z tytułu zbycia w trybie przetargowym i bezprzetargowym  własności gruntów   w wysokości: 481.520,50zł  tj.            

1. Strzyżew Parcele dz. 70/4         -    70.675,00
2. Strzyzew Parcele dz. 70/11        -   232.953,00
3. Kampinos ul Partyzantów 22        -     37.675,00
4. Łazy dz. 44                               -   132.500,00
5. Kampinos dz. 84/1                       -      7.717,50 zł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.06.2009 13:54
Data modyfikacji: 23.06.2009 13:56
Liczba wyświetleń: 1261