bip gmina kampinos

2015-02-27 15:55:43

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Treść Obwieszczenia 2015-02-27 15:56:08
załącznik projekt rysunku planu - Kampinos A cz. Ia 2015-03-18 15:20:07
załącznik projekt rysunku planu - Kampinos A POnŚ 2015-03-18 15:22:12
załącznik tekst projektu planu - Kampinos A cz. Ia 2015-03-19 12:57:15

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zalewska
Zredagował(a):
Data powstania: 27.02.2015 14:55
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1768