bip gmina kampinos

2017-03-07 13:05:01

Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 13 marca 2017 r.


Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 13 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

2) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kampinos, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

3) Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

4) Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

5) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

6) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Kampinos”.

Przewodniczący Komisji

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 07.03.2017 12:05
Data modyfikacji: 23.05.2017 06:37
Liczba wyświetleń: 1053