bip gmina kampinos

2017-05-22 11:15:24

Informacja ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku - Zadanie Nr 1 – ponowny nabór wniosków

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos  udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. nr 234, poz. 239 z późn. zm.) z zakresu:  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2017 – Zadanie Nr 1 – ponowny nabór wniosków.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera Załącznik Zarządzenie Nr 0050.57.2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 22.05.2017 10:15
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 978