bip gmina kampinos

2009-06-23 15:28:45

STUDIUM Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kampinos


Uchwała Nr XXVI/121/08 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos"

STUDIUM
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kampinos

POLITYKA PRZESTRZENNA (tzw. rysunek Studium)
- KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA - Załącznik nr 2a do uchwały zatwierdzającej
- OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I DÓBR KULTURY - Załącznik nr 2b
- INSTRUMENTALIZACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ - Załącznik nr 2c

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.06.2009 14:28
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1382