bip gmina kampinos

2017-10-24 14:46:08

Rozpoczęcie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"


Wójt Gminy Kampinos przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Kampinos oraz działające aktywnie na terenie Gminy, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

 

Harmonogram przebiegu konsultacji:

24 października 2017 r. – publikacja informacji oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych ‘Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi…’

17 listopada – spotkanie z dyskusją, godz. 9.00, Sala Konferencyjna, pokój nr 1, Urząd Gminy Kampinos

24 listopada – zakończenie konsultacji

27 listopada – przygotowanie raportu końcowego oraz ogłoszenie wyników

do 30 listopada 2017 r. – przyjęcie Programu współpracy na rok 2018 przez Radę Gminy Kampinos

 

Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" udostępnione są na stronie internetowej www.kampinos.pl, w BIP (www.bip.kampinos.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Projekt Programu Współpracy (załącznik do uchwały) 2017-10-24 14:46:30 Wróblewski Paweł
załącznik Formularz zgłaszania uwag 2017-10-24 14:46:39 Wróblewski Paweł
załącznik Projekt uchwały 2017-10-26 10:41:01 Wróblewski Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 24.10.2017 14:46
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1119