bip gmina kampinos

2020-03-18 08:56:43

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na Zadanie nr 2


Zarządzenie nr 0050.30.2020 Wójta Gmniny Kampinos z dnia 18.03.2020 w srawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Monika Chądzyńska
Data powstania: 18.03.2020 08:56
Data modyfikacji: 18.03.2020 14:11
Liczba wyświetleń: 779