bip gmina kampinos

2020-05-21 14:54:23

Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN pn." Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łazy " w ramach zadania inwestycyjnego " Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach""


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2020-05-21 14:56:52 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 6 - Projekt umowy 2020-05-21 14:58:12 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiar 2020-05-21 14:58:34 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 8 - Decyzja - pozwolenie na budowę 2020-05-21 14:59:15 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany cz.1 2020-05-21 15:01:04 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany cz.2 2020-05-21 15:02:32 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 10 - Projekt technologiczny 2020-05-21 15:04:01 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 11 - Projekt zagospodarowania terenu 2020-05-21 15:05:07 Korolewska Elżbieta
załącznik Załącznik nr 12 - STWiOR 2020-05-21 15:06:02 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o zamówieniu 2020-05-21 15:23:15 Korolewska Elżbieta
załącznik Odpowiedź na pytanie z dnia 28.05.2020 r. 2020-05-29 12:09:51 Korolewska Elżbieta
załącznik Informacja z otwarcia ofert 2020-06-05 12:46:28 Korolewska Elżbieta
załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania 2020-06-19 13:25:31 Korolewska Elżbieta
załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-06-29 13:13:00 Korolewska Elżbieta

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Elżbieta Korolewska
Data powstania: 21.05.2020 14:54
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1332