bip gmina kampinos

2015-04-15 12:24:00

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku - Zadanie Nr 1 (powierzenie)


W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos udziela się dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014.1118 ze zmianami) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 20145 r. pod nazwą: „Nauka pływania dla uczniów I etapu edukacyjnego z terenu Gminy Kampinos – Zadanie Nr 1.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera Załącznik – Zarządzenie Nr 0050.73.15 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie 2015-04-15 12:26:47

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 15.04.2015 11:24
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3715