bip gmina kampinos

2021-02-08 14:58:41

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2022 roku


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2022 roku

Treść zarządzenia

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno – sportowych, meczów/zawodów

Treść zarządzenia

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 08 lutego 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2021 roku - Zadanie nr 1

 

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2021 roku - Zadanie Nr 2

 

Wzory

Zarządzeni Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Kampinos z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2021 przez organizacje pozarządowe... - Zadanie nr 1

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Aneta Wojcieska
Data powstania: 08.02.2021 14:58
Data modyfikacji: 31.01.2022 09:59
Liczba wyświetleń: 1029