bip gmina kampinos

2022-01-12 13:08:33

Zarządzenia Wójta 2022 r.


Zarządzenie Nr 0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowgo zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.3.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i modzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2022 roku - Zadanie Nr 1

Zarzadzenie Nr 0050.4.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos  z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2022 roku - Zadanie Nr 2

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego

Zarządzenie Nr 0050.6.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola                              z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego  w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.7.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos poprzez wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/rekreacyjno – sportowych, meczów/zawodów – Zadanie NR 1

Zarządzenie Nr 0050.8.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych     u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu                    i przeciwdziałania patologiom w 2022 roku - ZADANIE NR 2

Zarządzenie Nr 0050.9.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.10.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Szczytno”

Zarządzenie Nr 0050.11.2022 z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż dwóch agregatów prądotwórczych”

Zarządzenie Nr 0050.13.2022 z dnia 03 lutego 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.14.2022 z dnia 04 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont mostu MD-2 przez Kanał Olszowiecki w miejscowości Kampinos” 

Zarządzenie Nr 0050.15.2022 z dnia 04 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej”

Zarządzenie Nr 0050.17.2022 z dnia 08 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarzadzenie Nr 0050.18.2022 z dnia 8 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.19.2022 z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.20.2022 z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.21.2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.22.2022 z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.24.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej”

Zarządzenie Nr 0050.25.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.26.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowgo zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.27.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowgo zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie 0050.28.2022 z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Remont hali magazynowej nr 2 w miejscowości Łazy 40A w zakresie wymiany części pokrycia dachowego” – etap II

Zarządzenie 0050.29.2022 z dnia 01 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.30.2022 z dnia 02 marca 2022 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.31.2022 z dnia 03 marca 2022 r.

w sprawie: sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka

Zarządzenie Nr 0050.32.2022 z dnia 07 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2022”

Zarządzenie Nr 0050.33.2022 z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.34.2022 z dnia 14 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowgo zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.35.2022 z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego dotyczacego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.36.2022 z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.37.2022 z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – budowa laguny hydrobotanicznej”

Zarządzenie Nr 0050.38.2022 z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.39.2022 z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przekazania zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dotyczących świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zarządzenie Nr 0050.40.2022 z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2022”

Zarządzenie Nr 0050.42.2022 z dnia 28 marca 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.43.2022 z dnia 28 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.44.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej wnioski dotyczące udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku.

Zarządzenie Nr 0050.45.2022 z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.46.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kampinos

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.46.2022 r. Wójta Gminy Kampinos z dn. 01.04.2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.47.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2022”

Zarządzenie Nr 0050.48.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej wnioski dotyczące udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie wód polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.49.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.50.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.51.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa na potrzeby działania Urzędu Gminy w Kampinosie w ramach projektu grantowego „CYFROWA GMINA”

Zarządzenie Nr 0050.52.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zarządzenie Nr 0050.53.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instutucji kultury za 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.54.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.55.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.56.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.57.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.58.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.59.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.60.2022 z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.61.2022 z dnia 18 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.62.2022 z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Zarządzenie Nr 0050.63.2022 z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A”

Zarządzenie Nr 0050.64.2022 z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddzaiałami Integracyjnymi w Kampinosie, ul. Szkolna 5 oraz wyznaczenia Przewodniczacego Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.66.2022 z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.67.2022 z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2022”

Zarządzenie Nr 0050.68.2022 z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Zakup i dostawa macierzy dyskowej oraz 4 szt. dysków do macierzy na potrzeby działania Urzędu Gminy w Kampinosie w ramach projektu grantowego „CYFROWA GMINA”

Zarządzenie Nr 0050.69.2022 z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.70.2022 z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.71.2022 z dnia 30 maja 2022 r. 

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.72.2022 z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie”

Zarządzenie Nr 0050.73.2022 z dnia 31 maja 2022 r.     

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środka trwałego

Zarządzenie Nr 0050.74.2022 z dnia 31 maja 2022 r.  

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka

Zarządzenie Nr 0050.75.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.    

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Zarządzenie Nr 0050.76.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.  

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.77.2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.                                                 

w spawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pracy

Zarządzenie nr 0050.78.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A”

Zarządzenie nr 0050.79.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.80.2022 z dnia 13 czerwca 20022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddzaiałami Integracyjnymi w Kampinosie, ul. Szkolna 5 oraz wyznaczenia Przewodniczacego Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.81.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zarządzenia Nr 0050.82.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.83.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-Fundusz Pracy

Zarzadzenie Nr 0050.84.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie ul. Szkolna 5

Zarządzenie Nr 0050.85.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie”

Zarządzenie Nr 0050.86.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A”

Zarządzenie Nr 0050.87.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. 

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.88.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

w spawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pracy

Zarządzenie Nr 0050.89.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.90.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Zakup i dostawa 13 szt. laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zarządzenie Nr 0050.91.2022 z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.92.2022 z dnia 5 lipca 2022 r.

tabele

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r. 

Zarządzenie Nr 0050.93.2022 z dnia 5 lipiec 2022 r.

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.94.2022 z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup destruktu asfaltowego na drogi gminne położone na terenie Gminy Kampinos w roku 2022”

Zarządzenie Nr 0050.95.2022 z dnia 8 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” – etap II

Zarządzenie Nr 0050.96.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa przyłącza gazu z przebudową kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie”

Zarządzenie Nr 0050.97.2022 z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie Nr 0050.98.2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.99.2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 0050.100.2022 z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego  " Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich  w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w Gminie  Kampinos

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich  w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Umowa darowizny

Zarządzenie Nr 0050.102.2022 z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: „Wykonanie usług pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie i Kampinosie A”

Zarządzenie Nr 0050.103.2022 z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno”

Zarządzenie Nr 0050.104.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na  sprzedaż tego środka

Zarządzenie Nr 0050.105.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych oraz przedmiotu umowy dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym        w Kampinosie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie"

Zarządzenie Nr 0050.106.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie Nr 0050.107.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

w spawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pracy

Zarządzenie Nr 0050.108.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie

Zarządzenie Nr 0050.109.2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w celu realizacji zadań określonych w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kampinos

Zarządzenie Nr 0050.110.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie planu kontroli w 2022 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 0050.111.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Agnieszka Więckowska
Data powstania: 12.01.2022 12:08
Data modyfikacji: 08.08.2022 12:33
Liczba wyświetleń: 1061