bip gmina kampinos

2021-01-15 08:33:46

Uchwała 3.j./96/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kampinos więcej...

2021-01-15 08:32:03

Uchwała 3.I./109/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kampinos na 2021 rok więcej...