bip gmina kampinos

2021-12-07 10:17:01

Uchwała 3.c./127/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu więcej...

2021-12-07 10:14:18

Uchwała 3.h./123/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 więcej...