bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
10.12.2010 12:10:26 Edytowano artykuł Statut Gminy Kampinos
08.12.2010 12:26:47 Dodany załącznik Treść Postanowienia do artykułu POSTANOWIENIE w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na otworzeniu mikroprzedsiębiorstwa w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – warsztat samochodowy, drobna mechanika, blacharstwo, lakiernictwo na działce ewid. nr 164 obręb Wola Pasikońska, gmina Kampinos.
08.12.2010 12:25:07 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na otworzeniu mikroprzedsiębiorstwa w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – warsztat samochodowy, drobna mechanika, blacharstwo, lakiernictwo na działce ewid. nr 164 obręb Wola Pasikońska, gmina Kampinos.
08.12.2010 11:19:48 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:16:32 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:15:55 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:12:10 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:10:55 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 11:06:14 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 10:59:38 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 10:56:06 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 10:54:42 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 10:53:58 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 10:50:43 Edytowano artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 10:45:55 Dodany nowy artykuł PROJEKTY miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmujące miejscowości: Kampinos A i Wiejca, WYŁOŻONE DO WGLĄDU
08.12.2010 10:40:29 Usunięto artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos obejmującego wieś Kampinos A - część I określona na załączniku graficznym Nr 1 do U
08.12.2010 10:39:47 Dodany nowy artykuł
30.11.2010 21:35:31 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:32:59 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:29:59 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:27:14 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:21:21 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:15:58 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:11:22 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 21:10:00 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 20:35:31 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 20:33:31 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 20:31:09 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 20:23:49 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 20:22:56 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 20:20:29 Edytowano artykuł 2010
30.11.2010 20:19:05 Edytowano artykuł 2010
23.11.2010 11:59:20 Edytowano artykuł 2010
23.11.2010 11:57:56 Edytowano artykuł 2010
23.11.2010 11:55:26 Edytowano artykuł 2010
23.11.2010 08:57:41 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
23.11.2010 08:56:15 Edytowano artykuł Rada Gminy
23.11.2010 08:52:26 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
23.11.2010 08:50:07 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
22.11.2010 17:37:50 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
19.11.2010 21:13:37 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
19.11.2010 21:13:25 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
19.11.2010 11:33:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusy ogłoszonego na dzień 12.11.2010 r.
19.11.2010 11:33:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusy ogłoszonego na dzień 12.11.2010 r.
15.11.2010 19:09:47 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
15.11.2010 13:35:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 341/8/2010 zadanie pn.: " Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew-Strojec" -zawiadomienie o wyniku postępowania
15.11.2010 13:34:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/8/2010 zadanie pn.: " Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew-Strojec" -zawiadomienie o wyniku postępowania
15.11.2010 13:28:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 2/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
15.11.2010 13:27:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 2/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
15.11.2010 13:10:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 2/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"