bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Data Redaktor Zmiana
13.06.2022 16:43:59 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej do artykułu 2021
13.06.2022 16:38:50 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu 2021
13.06.2022 16:38:38 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki do artykułu 2021
13.06.2022 16:37:33 Agnieszka Kowalska Usunięty załącznik Informacja dodatkowa z artykułu 2021
13.06.2022 16:37:31 Agnieszka Kowalska Usunięty załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki z artykułu 2021
13.06.2022 16:37:28 Agnieszka Kowalska Usunięty załącznik Rachunek zysków i strat jednostki z artykułu 2021
13.06.2022 16:37:28 Agnieszka Kowalska Usunięty załącznik z artykułu 2021
13.06.2022 16:37:26 Agnieszka Kowalska Usunięty załącznik Bilans jednostki budżetowej z artykułu 2021
13.06.2022 16:36:54 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu 2021
13.06.2022 16:36:36 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki do artykułu 2021
13.06.2022 16:36:06 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki do artykułu 2021
13.06.2022 16:35:48 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej do artykułu 2021
13.06.2022 16:34:57 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki do artykułu 2021
13.06.2022 16:34:34 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej do artykułu 2021
13.06.2022 16:34:20 Agnieszka Kowalska Usunięty załącznik Bilans jednostki budżetowej z artykułu 2021
13.06.2022 16:34:02 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej do artykułu 2021
13.06.2022 16:32:32 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł 2021
13.06.2022 16:31:10 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł 2021
13.06.2022 16:31:10 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł 2021
13.06.2022 16:31:09 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł 2021
13.06.2022 16:30:25 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł 2021
13.06.2022 16:29:51 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł 2021
13.06.2022 07:14:06 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2022 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
13.06.2022 06:52:23 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
10.06.2022 09:32:33 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
09.06.2022 10:46:40 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
08.06.2022 10:34:01 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
08.06.2022 10:33:20 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
08.06.2022 10:30:05 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
08.06.2022 10:27:40 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
08.06.2022 09:19:12 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
08.06.2022 08:50:55 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
08.06.2022 06:52:31 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
08.06.2022 06:41:52 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
07.06.2022 07:04:01 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
06.06.2022 12:37:34 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Regulamin przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych agregatu prądotwórczego do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych skladników majątku ruchomego
06.06.2022 12:36:53 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych skladników majątku ruchomego
06.06.2022 12:36:28 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.74.2022 Wójta Gminy Kampinos z dnia 31.05.2022 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka do ar Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych skladników majątku ruchomego
06.06.2022 12:35:23 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych skladników majątku ruchomego
06.06.2022 12:27:59 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego do artykułu Ogłoszenie o prztargu na sprzedaż zbędnych skladników majątku ruchomego
06.06.2022 12:27:12 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Regulamin przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych rozdrabniacza do artykułu Ogłoszenie o prztargu na sprzedaż zbędnych skladników majątku ruchomego
06.06.2022 12:26:11 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.73.2022 Wójta Gminy Kampinos z dnia 31.05.2022 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środkas do a Ogłoszenie o prztargu na sprzedaż zbędnych skladników majątku ruchomego
06.06.2022 12:23:30 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o prztargu na sprzedaż zbędnych skladników majątku ruchomego
02.06.2022 13:13:23 Agnieszka Więckowska Usunięto artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń z kategorii Ogłoszenia o naborze
02.06.2022 13:10:10 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik Ogłoszenie o naborze z artykułu
02.06.2022 13:10:07 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik Oświadczenie - RODO z artykułu
02.06.2022 13:10:02 Agnieszka Więckowska Usunięty załącznik Kwestionariusz osobowy z artykułu
02.06.2022 13:08:52 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
01.06.2022 12:38:38 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
01.06.2022 09:43:06 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.