bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
26.05.2022 09:01:50 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Petycja - poprawa efektywności energetycznej
26.05.2022 08:52:52 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik oświadczenie do artykułu Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
26.05.2022 08:52:43 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
26.05.2022 08:52:36 Agnieszka Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
26.05.2022 08:51:21 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
26.05.2022 08:48:24 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
26.05.2022 08:46:54 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik wniosek do artykułu Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
26.05.2022 08:43:27 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
26.05.2022 08:43:27 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
25.05.2022 12:53:37 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Wzór umowy do artykułu FZ.271.11.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ 4 SZT. DYSKÓW DO MACIERZY NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
25.05.2022 12:53:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych do artykułu FZ.271.11.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ 4 SZT. DYSKÓW DO MACIERZY NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
25.05.2022 12:53:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału do artykułu FZ.271.11.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ 4 SZT. DYSKÓW DO MACIERZY NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
25.05.2022 12:52:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 2- Formularz ofertowy do artykułu FZ.271.11.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ 4 SZT. DYSKÓW DO MACIERZY NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
25.05.2022 12:52:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Szczegółowy OPZ do artykułu FZ.271.11.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ 4 SZT. DYSKÓW DO MACIERZY NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
25.05.2022 12:52:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu FZ.271.11.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ 4 SZT. DYSKÓW DO MACIERZY NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
25.05.2022 12:51:44 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł FZ.271.11.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ 4 SZT. DYSKÓW DO MACIERZY NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
25.05.2022 12:48:06 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
25.05.2022 11:33:37 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.
25.05.2022 08:46:51 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
25.05.2022 07:16:52 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
23.05.2022 15:04:29 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł 2022
23.05.2022 14:56:36 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł 2022
23.05.2022 14:55:31 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2019-2020
23.05.2022 14:52:40 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2019-2020
23.05.2022 14:50:28 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł 2022
23.05.2022 12:54:33 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania administracyjnego
20.05.2022 07:44:04 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
19.05.2022 07:12:00 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
18.05.2022 13:37:39 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
18.05.2022 09:01:24 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie ws. zmiany decyzji nr WA.ZUZ.5.4210.212.2022.BG z dn. 24.09.2020r.
18.05.2022 08:59:27 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie ws. zmiany decyzji nr WA.ZUZ.5.4210.212.2022.BG z dn. 24.09.2020r.
18.05.2022 08:57:31 Agnieszka Kowalska Usunięto artykuł Innformacja o wszczęciu postpowania z kategorii ZAWIADOMIENIA
18.05.2022 08:56:41 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o wszczęciu postępowania
18.05.2022 08:55:02 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł
18.05.2022 08:54:37 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
13.05.2022 08:52:05 Agnieszka Więckowska Usunięto artykuł Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. sprzedaży i rozliczeń z kategorii Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. sprzedaży i rozliczeń
13.05.2022 08:49:05 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. organizacji
12.05.2022 13:45:33 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos ws. podstawowej kwoty dotacji w 2022 r. dla przedszkola
12.05.2022 12:58:26 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze ob. ew. Strojec
12.05.2022 12:49:25 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze ob. ew. Strojec
12.05.2022 12:48:20 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze ob. ew. Strojec
12.05.2022 09:59:52 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o wszczęciu postępowania
11.05.2022 13:09:02 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
11.05.2022 11:43:17 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
11.05.2022 11:40:36 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
10.05.2022 09:20:07 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
10.05.2022 09:17:07 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
09.05.2022 13:58:46 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. organizacji
09.05.2022 08:54:31 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
09.05.2022 08:52:21 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.