bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
Data Redaktor Zmiana
11.07.2022 09:35:10 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Petycja - środki poprawy efektywności energetycznej
08.07.2022 13:18:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania do artykułu FZ.271.12.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA 13 SZT. LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"
08.07.2022 13:14:27 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
06.07.2022 11:51:03 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
06.07.2022 11:48:55 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
06.07.2022 11:42:26 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
06.07.2022 11:31:09 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
06.07.2022 10:54:26 Martyna Kupska Edytowano artykuł Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
06.07.2022 07:56:39 Martyna Kupska Edytowano artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2022 roku, znak: PE.I.7430.18.2022.MB
06.07.2022 07:56:21 Martyna Kupska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2022 roku, znak: PE.I.7430.18.2022.MB
06.07.2022 07:52:36 Martyna Kupska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2022 roku, znak: PE.I.7430.18.2022.MB
05.07.2022 14:01:36 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
04.07.2022 12:07:17 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
04.07.2022 08:41:26 Martyna Kupska Edytowano artykuł Postanowienie w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie
04.07.2022 08:32:23 Martyna Kupska Edytowano artykuł Postanowienie w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie
01.07.2022 12:46:09 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
01.07.2022 12:35:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Wzór umowy do artykułu FZ.271.12.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA 13 SZT. LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"
01.07.2022 12:34:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu do artykułu FZ.271.12.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA 13 SZT. LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"
01.07.2022 12:34:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych do artykułu FZ.271.12.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA 13 SZT. LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"
01.07.2022 12:33:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału do artykułu FZ.271.12.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA 13 SZT. LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"
01.07.2022 12:33:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 2- Formularz ofertowy do artykułu FZ.271.12.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA 13 SZT. LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"
01.07.2022 12:33:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Szczegółowy OPZ do artykułu FZ.271.12.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA 13 SZT. LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"
01.07.2022 12:32:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu FZ.271.12.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA 13 SZT. LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"
01.07.2022 12:31:46 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł FZ.271.12.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA 13 SZT. LAPTOPÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR"
01.07.2022 11:24:34 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
01.07.2022 09:52:42 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
30.06.2022 08:23:45 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
30.06.2022 08:10:53 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
30.06.2022 07:34:09 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
29.06.2022 14:08:04 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
29.06.2022 13:00:28 Martyna Kupska Edytowano artykuł 2022
28.06.2022 08:12:12 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
28.06.2022 08:11:36 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
28.06.2022 08:09:20 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
27.06.2022 12:36:53 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Rada Gminy
27.06.2022 12:36:13 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Rada Gminy
27.06.2022 12:27:46 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
24.06.2022 11:44:50 Agnieszka Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
24.06.2022 11:44:46 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik Decyzja WA.RZT.70.3255.2021/10 do artykułu Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
24.06.2022 11:43:52 Agnieszka Kowalska Dodany załącznik do artykułu Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
24.06.2022 11:43:18 Agnieszka Kowalska Dodany nowy artykuł Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
24.06.2022 09:36:40 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
24.06.2022 06:42:16 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
23.06.2022 14:29:53 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
23.06.2022 14:27:45 Agnieszka Więckowska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta 2022 r.
23.06.2022 13:25:44 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja o wyniku postępowania do artykułu FZ.271.11.2022.PP - ZAKUP I DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ 4 SZT. DYSKÓW DO MACIERZY NA POTRZEBY DZIAŁANIA URZĘDU GMINY W KAMPINOSIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYFROWA GMINA”
23.06.2022 09:22:33 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
23.06.2022 08:22:26 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
22.06.2022 14:26:28 Martyna Kupska Edytowano artykuł Protokoły
21.06.2022 14:26:22 Agnieszka Kowalska Edytowano artykuł Rada Gminy