bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Data Redaktor Zmiana
06.12.2018 12:49:06 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
06.12.2018 12:32:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.12.2018 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
06.12.2018 12:27:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.12.2018r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
06.12.2018 12:27:13 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
06.12.2018 08:39:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu części 1, 3, 4 postępowania do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
06.12.2018 07:48:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy
06.12.2018 07:47:19 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
06.12.2018 07:42:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy
06.12.2018 07:38:29 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
06.12.2018 07:37:27 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
06.12.2018 07:36:52 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
06.12.2018 07:35:37 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.12.2018 14:05:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
05.12.2018 12:07:26 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.12.2018 12:06:49 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.12.2018 12:01:36 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.12.2018 11:56:12 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.12.2018 11:42:51 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.12.2018 11:24:45 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
05.12.2018 10:19:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.115.2018.WR pn. " Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Podkampinos - II etap"
04.12.2018 12:02:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.12.2018 do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
04.12.2018 11:42:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04.12.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
04.12.2018 11:39:17 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
04.12.2018 10:19:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
04.12.2018 08:53:37 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
03.12.2018 14:04:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.12.2018 14:04:31 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.12.2018 14:03:08 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2018 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.12.2018 14:02:46 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2018 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.12.2018 12:41:11 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść petycji do artykułu Dotyczy petycji z dnia 20.11.2018 r. w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie, o której mowa w art. 10 Ustawy Prawo zamówień publicznych
03.12.2018 12:40:57 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Dotyczy petycji z dnia 20.11.2018 r. w sprawie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie, o której mowa w art. 10 Ustawy Prawo zamówień publicznych
03.12.2018 10:28:21 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
29.11.2018 17:43:42 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł II Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2018 r.
29.11.2018 08:05:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
28.11.2018 12:10:11 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
27.11.2018 14:18:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.122.2018.PP pn. " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
27.11.2018 14:16:15 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.122.2018.PP pn. " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
27.11.2018 10:41:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść raportu do artykułu RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
27.11.2018 10:40:58 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
27.11.2018 09:14:20 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
27.11.2018 08:57:02 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Statut Gminy Kampinos
26.11.2018 12:30:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniou z dnia 26.11.2018 do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
26.11.2018 12:25:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.11.2018r. do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
26.11.2018 12:18:53 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
22.11.2018 12:16:50 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
22.11.2018 09:09:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
22.11.2018 09:09:22 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
22.11.2018 08:16:26 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
20.11.2018 11:49:27 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
20.11.2018 11:48:12 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r