bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Data Redaktor Zmiana
01.06.2021 13:58:15 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 13:57:21 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 13:51:53 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
01.06.2021 13:51:06 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2021
31.05.2021 13:07:37 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
31.05.2021 08:39:52 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
27.05.2021 14:02:35 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
26.05.2021 15:23:40 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych
26.05.2021 15:23:11 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych
26.05.2021 11:01:13 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
25.05.2021 10:15:06 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Raport za 2020 rok
25.05.2021 10:08:47 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Raport za 2020 rok
25.05.2021 10:07:16 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Raport za 2020 rok
24.05.2021 11:02:43 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
20.05.2021 08:59:23 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2020 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
20.05.2021 08:59:02 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2020 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz we wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
20.05.2021 08:58:05 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej.
20.05.2021 08:57:48 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej.
20.05.2021 08:06:03 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
19.05.2021 15:01:39 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
17.05.2021 11:16:42 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Informacja dodatkowa GK z artykułu 2020
17.05.2021 11:03:28 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
17.05.2021 10:27:26 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
17.05.2021 09:51:31 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja dodatkowa GK do artykułu 2020
17.05.2021 09:51:21 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu 2020
17.05.2021 09:51:05 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki do artykułu 2020
17.05.2021 09:50:39 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki do artykułu 2020
17.05.2021 09:50:11 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Bilans z wykonania budżetu do artykułu 2020
17.05.2021 09:49:35 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej do artykułu 2020
14.05.2021 13:53:11 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatkowej
13.05.2021 12:07:32 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
13.05.2021 12:07:27 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Oświadczenie - RODO do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
13.05.2021 12:05:15 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
13.05.2021 12:05:04 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
13.05.2021 12:02:12 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu
13.05.2021 12:02:03 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Oświadczenie - RODO do artykułu
13.05.2021 11:59:02 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu
13.05.2021 11:58:50 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł
13.05.2021 11:24:12 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
12.05.2021 12:23:06 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
11.05.2021 08:15:11 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. księgowości podatkowej
11.05.2021 08:14:48 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. sprzedaży i rozliczeń
10.05.2021 12:18:18 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu 2020
10.05.2021 12:18:07 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki do artykułu 2020
10.05.2021 12:17:12 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki do artykułu 2020
10.05.2021 12:17:00 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej do artykułu 2020
10.05.2021 12:16:50 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł 2020
10.05.2021 12:15:30 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Informacja dodatkowa z artykułu 2020
10.05.2021 12:15:28 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki z artykułu 2020
10.05.2021 12:15:26 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Rachunek zysków i strat jednostki z artykułu 2020