bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Data Redaktor Zmiana
11.07.2018 08:42:07 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.07.2018 07:53:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 11.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
11.07.2018 07:52:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Wyjaśnienia nr 2 na pytania z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
11.07.2018 07:51:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Wyjaśnienia nr 1 na pytania z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
10.07.2018 07:56:20 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
10.07.2018 07:47:56 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
09.07.2018 15:43:33 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
09.07.2018 14:07:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.61.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos""
06.07.2018 10:42:13 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 10:41:54 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 10:41:37 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 10:40:49 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 10:40:04 Anna Kamińska Dodany nowy artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 10:37:57 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 10:37:21 Anna Kamińska Dodany nowy artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.07.2018 14:34:03 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.07.2018 14:32:31 Anna Kamińska Dodany nowy artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.07.2018 13:32:52 Anna Kamińska Edytowano artykuł 2017
05.07.2018 13:07:32 Anna Kamińska Dodany załącznik rysunek prognoza do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 13:06:44 Anna Kamińska Dodany załącznik tekst prognoza do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 13:06:28 Anna Kamińska Dodany załącznik rysunek plan do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 13:06:11 Anna Kamińska Dodany załącznik tekst plan do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 13:05:51 Anna Kamińska Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 13:05:36 Anna Kamińska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 08:16:44 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.07.2018 08:07:41 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.07.2018 08:05:06 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.07.2018 06:59:02 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
04.07.2018 14:38:44 Anna Kamińska Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.07.2018 14:37:35 Anna Kamińska Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.07.2018 13:30:24 Anna Kamińska Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.07.2018 13:23:40 Anna Kamińska Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.07.2018 11:50:03 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
04.07.2018 11:48:40 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
04.07.2018 09:36:23 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
03.07.2018 13:08:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
03.07.2018 12:38:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STWIORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
03.07.2018 12:37:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
03.07.2018 12:29:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
03.07.2018 12:28:31 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
02.07.2018 15:31:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.07.2018 do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 15:17:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - Protokół z narady koordynacyjnej do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 15:16:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - rysunki cz. III do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 15:14:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - rysunki cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 15:09:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej - rysunki cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 15:06:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany w pasie drogi wojewódzkiej do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 15:03:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom II - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 15:03:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom II - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 14:58:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom II do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 14:57:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - tom I - rysunki cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"