bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
Data Redaktor Zmiana
10.02.2020 07:06:27 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o wszczętym postepowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.02.2020 13:17:42 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2020 roku
07.02.2020 13:10:26 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO w roku 2020
07.02.2020 11:47:02 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO w roku 2020
07.02.2020 10:29:12 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO w roku 2020
07.02.2020 10:28:32 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO w roku 2020
07.02.2020 10:20:11 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert dla NGO w roku 2020
06.02.2020 13:20:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2020.PP pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie””
06.02.2020 11:48:54 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos
05.02.2020 13:26:46 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
05.02.2020 12:09:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
05.02.2020 09:52:24 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
05.02.2020 09:50:04 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
05.02.2020 09:44:54 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
05.02.2020 09:42:43 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
04.02.2020 08:59:57 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
03.02.2020 13:44:17 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
03.02.2020 13:32:15 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
03.02.2020 11:03:02 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
03.02.2020 11:02:27 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
31.01.2020 11:16:32 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
31.01.2020 11:04:48 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
30.01.2020 14:37:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2020.PP pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie””
30.01.2020 14:33:10 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.1.2020.PP pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie””
30.01.2020 14:32:51 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
29.01.2020 13:39:24 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczacych w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
29.01.2020 09:15:55 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
29.01.2020 09:06:47 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
29.01.2020 09:02:22 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
27.01.2020 15:04:46 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
27.01.2020 09:58:57 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
27.01.2020 09:48:58 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
27.01.2020 09:28:15 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
22.01.2020 14:13:51 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
22.01.2020 14:12:30 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
22.01.2020 09:51:34 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
22.01.2020 09:51:07 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na stanowisko: Podinspektor/Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
22.01.2020 07:58:20 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała nr Wa.17.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kampinos na rok 2020
22.01.2020 07:58:08 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwała nr Wa.17.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kampinos na rok 2020
22.01.2020 07:56:16 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała nr Wa.16.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinnii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kampinos
22.01.2020 07:56:02 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwała nr Wa.16.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie opinnii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kampinos
21.01.2020 14:03:41 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Transmisja XIX Sesji Rady Gminy Kampinos
21.01.2020 14:00:05 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
21.01.2020 13:58:31 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
21.01.2020 13:21:26 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.01.2020 10:42:36 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Stanowisko Nr 1/2019
17.01.2020 12:14:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
17.01.2020 12:13:06 Katarzyna Szewczyk Usunięty załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:13:02 Katarzyna Szewczyk Usunięty załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska
17.01.2020 12:12:57 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska